Actividades

 

 

 

    1░ -  Magusto

                  A  festa do magusto serß realizada no dia 18.11.2011

            A festa rerß realizada nas instalašoes do centro.